AYM, protez ortez teknikerinin talebini haklı buldu

2001 tarihinde sağlık astsubay okulundan mezun olan başvurucu, GATA tarafından açılan kursta protez ortez alanına ilişkin teorik ve pratik eğitim almıştır. Başvuru adına kurs bitirme sertifikası düzenlenmiş ve başvurucu GATA’da tıbbi protez ortez teknikeri olarak göreve başlamıştır.

Ancak, başvurucu 2016 yılındaki kanuni düzenleme doğrultusunda Sağlık Bakanlığına “sağlık memuru” unvanında atanmıştır. Başvurusu 2018 yılında unvanının sağlık teknikeri, branşının ise protez ortez olarak değiştirilmesi talebiyle başvuru yapmış ancak bu talebi reddedilmiştir. İdare mahkemesi ve istinaf süreci de başvuru aleyhine sonuçlanmıştır.

Ancak daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bölge idare mahkemeleri arasındaki görüş ayrılığını, dava konusu işlemin iptali doğrultusunda giderilmesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede hem idare mahkemesinin hem de istinaf mahkemesinin, sağlık teknikeri unvanının alınabilmesi için başvurucunun taşıması gereken eğitim şartlarına hiç değinmediği, başvurucunun en esaslı olan iddiasının hiç karşılanmadığı, bu yönüyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mahkeme, yeniden yargılama yapılması için dosyayı Ankara 14. İdare Mahkemesine göndermiştir.

3 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x